Условия За Използване

From WikiName
Jump to navigation Jump to search


10. В случай че Потребителят промени мнението си и желае да се откаже от Услуга Съвети за обзавеждане на дома по време на посещение (ако има такова) за взимане на размери на помещенията, преди или по време на първата среща с интериорния консултант на Доставчика, Цената на Услугата Съвети за обзавеждане за дома се възстановява по банков път, по посочена от Потребителя банкова сметка (за което Потребителят дава изричното си съгласие с приемането на Общите условия). „Услуга Съвети за обзавеждане на дома" - означава услугата „Съвети за обзавеждане на дома", предлагана от Доставчика, която включва: едно посещение в жилището на Потребителя за вземане на размери и заснемане на помещения; две срещи (първата до един час, а втората до два часа продължителност) с интериорен консултант в магазин ИКЕА в гр. „Работни дни" - означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, видео игри да поръчам съботите и неделите. 5. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние.Консултантът/Сътрудникът на Доставчика изготвя списък на неналичните артикули (ако има такива), изпраща го на Потребителя и прави резервация на тези артикули за Потребителя. 5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. 2. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка. 5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика. 2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение. Потребителят дава съгласието си Доставчикът да прихване едностранно размера на дължимата неустойка от Цената на Стоката и да върне на Потребителя съответния остатък от Цената на Стоката. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. 24.4. Всички поръчки направени след 14:00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Доставчикът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя. В тези случаи Доставчикът се свързва с Потребителя няколко дни преди запазения ден за първа среща, за да организира посещението. 10. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. Потребителят е длъжен да осъществява достъп, коригиране/допълване и актуализиране на личните си данни, които разкрива, и следва да уведоми Доставчикa за всякаква промяна в личните данни, които е предоставил при регистрацията си в Електронния магазин (това се отнася и за всякакви последващи промени в тези данни) във възможно най-кратък срок. 9, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен и Потребителят дължи неустойка на Доставчика в размер на 20 (двадесет) лева. 6. Потребителят няма право да връща Стоки в търговски обекти на партньори на Доставчика на територията на България, включително дори когато доставката е била извършена съгласно Раздел IV, т. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Заявка за Услуга е свързана със задължение за плащане от негова страна.Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. В случай че Потребителят желае такива Поръчки (със Стоки с общо тегло над 20 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифа, която може да намерите ТУК. 1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки и Услуги от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Потребителя. Услугата Съвети за обзавеждане на дома се предоставя само за жилища разположени на територията на гр. Услугата Монтаж се предоставя само за територията на гр. „Финансираща Институция" - означава кредитна/финансова институция, която предоставя потребителски кредит на Потребител за целите на закупуване на Стоки през Електронния магазин. „Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня" - означава заявяваната електронно услуга „Онлайн среща за закупуване на кухня", предлагана от Доставчика, която включва: провеждане на видео и/или аудио онлайн среща с консултант/сътрудник на Доставчика, изготвяне на проект за кухня и съдействие при закупуване на кухненско оборудване чрез Електронния магазин. „Заявка за Услуга"- означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услуга Монтаж, Услуга Съвети за обзавеждане на дома или Услуга Онлайн Среща за Закупуване на Кухня.